Medische correspondentie en dictafonie - e-learningshop.nl

Medische correspondentie en dictafonie - e-learningshop.nl

Ga naar de inhoud
Medische correspondentie en dictafonie
Omschrijving
De cursus Medische correspondentie en dictafonie bestaat uit twee onderdelen.
Je moet als medisch secretaresse medische brieven en verslagen kunnen uittypen. Uiteraard moet dat in foutloos Nederlands. Maar ook de conventies voor de medische brief of het medische verslag moet je kennen: volgens welk regels moet zo’n verslag worden opgesteld?

In het cursusonderdeel Medische correspondentie van de cursus Medische correspondentie en dictafonie leer je deze conventies. Je oefent het opstellen van een medisch verslag met juiste alinea-indeling, kop en afsluiting. Daarnaast oefen je het typen van in medische verslagen veel gebruikte tekens, leer je een groot aantal gebruikelijke afkortingen en kom je uiteraard nieuwe medisch termen tegen, die je moet kennen. In de praktijk worden deze verslagen vaak door de arts ingesproken op transcriptie-apparatuur, waarna de secretaresse deze teksten typt in de voorgeschreven indeling en layout.
In het cursusonderdeel Medische dictafonie van de cursus Medische correspondentie en dictafonie worden kennis en vaardigheden bijgebracht die je nodig hebt om de geluidsfragmenten (transcripties) uit te werken. Hiervoor worden via de transcriptie-apparatuur teksten van brieven van specialisten aan huisartsen en verslagen over bijvoorbeeld een onderzoek of een behandeling als oefenmateriaal gepresenteerd.

Vooropleiding
Er wordt bij het onderdeel dictafonie uitgegaan van kennis van de medische terminologie, een goede beheersing van de Nederlandse taal, beheersing van de basisvaardigheden van het computerprogramma Word en voldoende typevaardigheid.

Duur van de cursus
We raden je aan om voor deze cursus 10 weken in te plannen. De studiebelasting is dan negen tot elf klokuren per week. Natuurlijk kun je de studieduur naar wens aanpassen, afhankelijk van de tijd die je beschikbaar hebt.

Starten
Je kunt direct starten met de cursus Medische correspondentie en dictafonie in de unieke digitale leeromgeving van De Kantooropleider. Toch liever later starten? Dat kan natuurlijk ook! Je kunt namelijk op elk gewenst moment beginnen.

Diploma / Certificaat
Deze cursus kun je afsluiten met een landelijk erkend LSSO-examen dat via de exameninstantie Examenbureau LSSO wordt afgenomen in één van de examencentra van dit examenbureau. Wanneer het resultaat voldoende is, geeft dit recht op een landelijk LSSO-erkend certificaat.
Informatie over de examens (examendata en –locaties, examengeld en aanmelding) tref je aan op www.examenbureaulsso.nl.
Inhoud van de cursus Medische correspondentie en dictafonie

In deel 1 van de cursus Medische correspondentie en dictafonie worden de volgende onderwerpen behandeld:

Indeling van brieven en verslagen
Je bent bezig met:
 • medische correspondentie
 • omgaan met vertrouwelijke informatie
 • indeling van brieven en verslagen
 • schema brief

Medische termen, medicijnen en meer
zoals:
 • symbolen
 • leestekens
 • afkortingen

Medische brieven en verslagen opstellen
Je leert:
 • werken met een sjabloon
 • uitwerken van brieven

Het corrigeren van medische brieven
 • andachtspunt: het belang van de foutloze brief

Brieven van verschillende specialismen
aan de orde komen o.a.:
 • medisch secretariaat en specialisatie
 • neurologie
 • oncologie
 • cardiologie
 • empathie en discretie

In deel 2 van de cursus Medische correspondentie en dictafonie worden de volgende onderwerpen behandeld:

Het gebruik van transcriptie-apparatuur
zoals:
 • werken met digitale transcriptie-apparatuur*
 • algemene richtlijnen
*Tijdens het examen wordt gewerkt met digitale transcriptie-apparatuur. Het lesboek gaat daarom uit van deze digitale apparatuur, waarmee tijdens de scholingsbijeenkomsten kan worden geoefend.

Hoe werk je geluidsfragmenten uit
daarbij leer je:
 • een sjabloon gebruiken
 • de alinea-indeling van brieven
 • commando’s bij het inspreken
 • het invoeren van gegevens van patiënten, huisartsen en specialisten
 • toepassen van titulatuur
Tijdens de cursus Medische correspondentie en dictafonie werk je met een digitaal lesboek in de UNIEKE Blended Learning omgeving van De Kantooropleider.

 • je leest de lesstof en je volgt de lessen via instructiefilms
 • dan leer je deze stof, maakt de vragen en opdrachten én controleer je de antwoorden
 • via ons forum stel je vragen over de lesstof, hierop krijg je binnen een werkdag antwoord
 • als je wilt geef je je op voor GRATIS naar scholingsbijeenkomsten
 • je kunt je opgeven voor het examen (als je wilt!)
€ 295,00 excl. BTW
Toevoegen
e-learningshop.nl
SINTENO
Ketelweg 53
3356 LD  Papendrecht
www.sinteno.nl
info@sinteno.nl
+31 73 82 00 322
KvK: 70122016
IBAN: NL39 INGB 0007 9777 62

Terug naar de inhoud